(044) 339-99-94

(044) 280-43-44

(067) 403-87-42

"Комбінат Будіндустрії" - більше 60 років на ринку

Новини

Лабораторія радіаційного контролю ТОВ «Комбінат будіндустрії»

Радiацiйний контроль є однiєю iз ланок дiючого в Українi контролю якостi будiвельної продукцiї, дотримання вимог до надiйностi будiвель та споруд пiд час експлуатацiї та вимог до iнженерних дослiджень в будiвництвi.

Це визначено державними будівельними нормами ДБН В.1.4-2.01-97 «СИСТЕМА НОРМ ТА ПРАВИЛ ЗНИЖЕННЯ РIВНЯ IОНIЗУЮЧИХ ВИПРОМIНЮВАНЬ ПРИРОДНИХ РАДIОНУКЛIДIВ В БУДIВНИЦТВI. Радiацiйний контроль будiвельних матерiалiв та об’єктiв будiвництва». Вiдповiдальнiсть за додержання вимог цих ДБН покладається на керiвникiв будiвельних органiзацiй, пiдприємств будiндустрiї i будматерiалiв всiх форм власностi, незалежно вiд виробничої потужностi та мiсця розташування. З метою дотримання даних вимог законодавства, на базі ТОВ «Комбінат будіндустрії» створено лабораторію радіаційного контролю (ЛРК).

ЛРК ТОВ «Комбінат будіндустрії» атестована в державних органах стандартизації, метрології та сертифікації (Свідоцтво про атестацію № ПТ-383/11 від 17.10.2011р.) та має дозвіл на проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань (Санітарний паспорт № 328р-2011 від 22.09.2011р.)

Основною функцією лабораторії є контроль радіаційної якості будівельних матеріалів та сировини, що включає:
-  визначення вмісту природних радіонуклідів у будівельних матеріалах, сировині та відходах промислового виробництва, що використовуються для їх виготовлення;
-  визначення ступеню радіаційної безпеки та класу використання матеріалу;
-  визначення можливості використання будівельних матеріалів для будівельних та оздоблювальних робіт. Для здійснення цього завдання застосовується метод гамма-спектрального аналізу за допомогою сцинтиляційного гамма-спектрометра СЕГ-01.

Обов’язковому радіаційному контролю підлягають: 1. Такі види сировини, як пісок, щебінь, цемент, граніт, гравій, сланці, гіпс, гранітний відсів, шлаки, золи, керамзити, крейда, глини тощо. 2. Будівельні матеріали, такі як цегла, бетонні та залізобетонні вироби, покрівельні та ізолюючі вироби і матеріали, керамічні, гранітні, мармурові та гіпсокартонні плити, будівельні суміші та клеї тощо.

Крім того лабораторія виконує оформлення протоколів визначення радіонуклідного складу будівельних матеріалів та сировини та радіаційних сертифікатів, затверджених в органах МОЗ, що являють собою дозвіл на постачання будівельних матеріалів споживачам.

Також пропонуємо нашим клієнтам консультаційні послуги та професійний супровід у впровадженні Системи обов’язкового радіаційного контролю на підприємстві, якщо Ваше підприємство досі не виконувало радіаційний контроль своєї продукції або були внесені зміни в виробничий процес. В такому разі фахівці ЛРК ТОВ «Комбінат будіндустрії» допоможуть Вам у визначенні видів та переліку сировини та будівельних матеріалів, що підлягають обов’язковому радіаційному контролю, враховують особливості окремих технологічних процесів, визначать та підготують перелік необхідної документації, організують правильний відбір проб сировини та продукції для подальшого контролю.

телефон: /044/ 545-76-13, /067/ 500-81-45, /067/ 234-44-47 e-mail: radiology_lab@ukr.net